20 April 2024,
logo

Blogs
Regelmatig schrijft Patricia blogs met uitlegover allerlei aspecten van octrooien, uitvindingen en ondernemerschap.


Eindelijk een echt Europees octrooi?

patricia ringeling

Het huidige, klassieke, Europese octrooi krijgt er een nieuwe variant bij, het Unitair Octrooi.
Het huidige Europese octrooi is gericht op octrooibescherming in Europa, het nieuwe, Unitair Octrooi, is een octrooi voor de Europese Unie. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat gaat dit voor spelers in het octrooiveld betekenen?

• Waarom een Unitair Octrooi?
• Hoe krijg ik een Unitair Octrooi?
• Vanaf wanneer kan ik een Unitair Octrooi krijgen?
• In welke landen geldt het Unitair Octrooi?
• Wat gebeurt er met mijn huidige (klassieke) Europese octrooi?
• Hoeveel kost een Unitair Octrooi?
• Voordelen Unitair Octrooi?


Waarom een Unitair Octrooi?
Het Unitair Octrooi is een nieuw soort Europees octrooi dat het makkelijker en goedkoper moet maken om uniforme octrooibescherming in de hele Europese Unie (EU) te krijgen. Het Unitair Octrooi wordt ook wel eengemaakt octrooi, EU octrooi of Europees octrooi met unitair effect genoemd. Geldig maken per land is niet meer nodig.

Het Unitair Octrooi is een nieuw soort Europees octrooi.

Uniform Europees octrooisysteem
Het is onderdeel van het oorspronkelijke idee van een uniform Europees octrooisysteem:
- één EU octrooi
- één EU octrooirechtbank
- tegen een redelijk tarief

Er is vele jaren naartoe gewerkt. In ieder geval sinds 2013, volgens sommigen al sinds 1973. Sinds 1 juni 2023 is het eindelijk zo ver!

Unitary Patent Package
Er is één rechtbank die over het Unitair Octrooi oordeelt, het Unified Patent Court (UPC). Unitair Octrooi en Unified Patent Court (UPC) worden samen ook wel het Unitary Patent Package (UPP) genoemd, want ze horen bij elkaar. Uitspraken van het UPC gelden voor alle landen waar het Unitair Octrooi geldig is.

Hoe krijg ik een Unitair Octrooi?
Het Unitair Octrooi vraagt u aan bij het European Patent Office (EPO), net als een klassiek Europees octrooi. U kunt dus pas na verlening aangeven dat u een Unitair Octrooi wil.

Het Unitair Octrooi vraagt u aan bij het European Patent Office (EPO), net als een klassiek Europees octrooi.

In tegenstelling tot het huidige (klassieke) Europees octrooi, valt het Unitair Octrooi niet uiteen in aparte nationale octrooien. U hoeft niets te valideren en op termijn hoeft u niets te vertalen. Dat kan u enkele duizenden euro′s schelen!

Vanaf wanneer kan ik een Unitair Octrooi krijgen?
Geen Unitair Octrooi zonder Unified Patent Court (UPC), want zodra het eerste Unitair Octrooi is verleend, zou er een rechtszaak gestart kunnen worden over de geldigheid van een Unitair Octrooi of over inbreuk op een Unitair Octrooi. Daar moet dan door het UPC een uitspraak over gedaan worden. Het UPC is op 1 juni 2023 geopend.

In welke landen geldt het Unitair Octrooi?
Het Unitair Octrooi zal in bijna alle landen van de Europese Unie geldig zijn, vandaar dat het ook wel een EU octrooi wordt genoemd.
patricia ringeling
In welke landen geen bescherming?
Het Unitair Octrooi biedt geen bescherming in Kroatiè, Polen en Spanje; en ook niet in niet- EU landen, zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Op termijn moet blijken of dit niet een groot nadeel is van het systeem. Voor Europese landen die buiten het systeem vallen, is een combinatie met nationale octrooien of Europese octrooien nodig.

Het UPC geldt ook voor het Caraïbisch deel van het Koninkrijk, met uitzondering van Aruba.

Wat gebeurt er met mijn huidige (klassieke) Europese octrooi?
Als u een klassiek Europees octrooi heeft, blijft deze gewoon geldig. Voor rechtszaken over uw klassieke Europese octrooi zijn er twee mogelijkheden. U, of uw tegenstander, kan naar een nationale rechtbank of naar het UPC.

Als u van experimenteren houdt, gaat u meteen voor het nieuwe UPC systeem. Besef wel dat een uitspraak van het UPC voor alle landen van het octrooi geldt. Als u wat voorzichtiger bent, kiest u voor een opt-out. Dit betekent dat u voorkomt dat het UPC een uitspraak over uw octrooi doet die meteen voor alle landen zou gelden.

Een uitspraak van het UPC geldt voor alle landen van het octrooi.

Hoeveel kost een Unitair Octrooi?
Een Unitair Octrooi kost tot aan verlening hetzelfde als een klassiek Europees octrooi. Na verlening heeft een Unitair Octrooi doorgaans minder vertaalkosten dan een klassiek Europees Octrooi. Voor een octrooiaanvraag in het Engels, is vertaling in slechts één andere taal nodig.

Voordelen Unitair Octrooi?
Het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court hebben bepaalde gevolgen. Of dat een voordeel of nadeel is, hangt van veel zaken af. Bijvoorbeeld, of u octrooihouder bent of aanvechter, hoe sterk u denkt dat het octrooi is, uw budget in tijd en geld en ook welke landen belangrijk zijn voor u.

Uitspraken van het UPC gelden voor alle aangesloten EU landen. Als dat betekent: octrooi in alle landen weg, dan is dat goed nieuws voor de aanvechter van het octrooi, maar slecht nieuws voor de octrooihouder.

Meer weten over het Unitair Octrooi klik hier

Patricia Ringeling
Nederlands en Europees octrooigemachtigde
Enelex Innovation B.V.
Delft, 1 augustus 2023

MEER WETEN over Enelex Innovation B.V.? klik hier

Copyright © 2024